Sorry, this entry is only available in Suomi.


(Suomi)

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Oy Vestek Ab
Martinkuja 4
02270 ESPOO

2. Rekisteriasiat
Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi
Oy Vestek Ab:n asiakas- ja toimittajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakas- ja toimittajasuhteiden hoitaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, yhteystiedot
Yrityksen nimi, yhteystiedot

Osto- ja myyntitapahtumien tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan asiakkaiden ja toimittajien antamien tietojen pohjalta sekä yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi lainsäädännön niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Oy Vestek Ab:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.